DJ
song:
artist:
VIDEOS
เพียงไว้ใจ Theme From KinnPorsche The Series - Slot Machine
Apr 19, 2022 | ดู 561 ครั้ง

ปิด ใจ ลำ พัง
คอยระวัง ตัดสัมพันธ์ ไร้จิตใจ
ก่อน เคย ไว้ใจ
สุดท้าย ต้องช้ำใจ จนมืดดำ

จนได้เจอ ได้รู้ว่ายังมี
คนที่ใช้หัวใจ เปิดใจฉันอีกที
แม้โลกทั้งใบ จะหมดแล้วซึ่งความดี
ตอนนี้ขอแค่มีเพียง เรา เรา เรา

มีเพียงไว้ใจ มีเพียงไว้ใจ
แค่ความไว้ใจ ไม่ว่าเรื่องใด พร้อมจะผ่าน
มีกันและกัน ไม่มีคั่นกลาง
ใจมันพร้อมวาง ใครจะขวางทาง พร้อมจะไป

จาก นี้ ไม่ สน
ยอมพุ่งชน ความน่ากลัว อันตราย
จะพิง หลังชน
ทนไหว เพราะว่าใจ เราไม่กลัว

เมื่อได้เจอ ได้รู้ว่ายังมี
คนที่ใช้หัวใจ เปิดใจฉันอีกที
แม้โลกทั้งใบ จะหมดแล้วซึ่งความดี
ตอนนี้ขอแค่มีเพียง เรา เรา เรา

มีเพียงไว้ใจ มีเพียงไว้ใจ
แค่ความไว้ใจ ไม่ว่าเรื่องใด พร้อมจะผ่าน
มีกันและกัน ไม่มีคั่นกลาง
ใจมันพร้อมวาง ใครจะขวางทาง พร้อมจะไป

สุดท้าย ชะตาจะเป็นแบบไหน เราคือคนขีดมัน
ไม่สน แม้อำนาจใครทั้งนั้น

มีเพียงไว้ใจ มีเพียงไว้ใจ
แค่ความไว้ใจ ไม่ว่าเรื่องใด พร้อมจะผ่าน
มีกันและกัน ไม่มีคั่นกลาง
ใจมันพร้อมวาง ใครจะขวางทาง ไป!

มีเพียงไว้ใจ มีเพียงไว้ใจ
แค่ความไว้ใจ ไม่ว่าเรื่องใด พร้อมจะผ่าน

มีกันและกัน ไม่มีคั่นกลาง
ใจมันพร้อมวาง ใครจะขวางทาง พร้อมจะไป!!!

ตอนนี้ขอแค่มีเพียง เรา
ขอให้โลกนี้มีแค่ เรา


App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม