DJ
song:
artist:
VIDEOS
My Universe - Coldplay x BTS
Oct 04, 2021 | ดู 4,570 ครั้ง

You (You), you are (You are) my universe
เธอ เธอคือจักรกวาลของฉัน
And I (I), just want (Just want) to put you first
และฉัน ฉันเพียงอยากให้เธอสำคัญก่อนใคร ๆ
And you (You), you are (You are) my universe, and I
และเธอ เธอคือโลกทั้งหมดของฉัน

In the night, I lie and look up at you
ในยามคํ่าคืนฉันล้มตัวนอนและมองขึ้นไปที่เธอ
When the morning comes, I watch you rise
เมื่อเช้าวันใหม่มาถึง ฉันก็มองดูเธอปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า
There's a paradise they couldn't capture
ช่างงดงามดั่งสวรรค์ที่ไม่อาจเก็บภาพเอาไว้ได้
That bright infinity inside your eyes
นั่นก็คือแววตาที่สดใสอันมากมายของเธอ

매일 밤 네게 날아가 (가)
แมอิล บัม เนเก นารากา (กา)
ฉันโบยบินไปหาเธอทุกคํ่าคืน
꿈이란 것도 잊은 채
กุมมีรัน คอดโด อีจึน แช
ลืมไปเลยว่าเป็นเพียงแค่ความฝัน
나 웃으며 너를 만나 (나)
นา อูซือมยอ นอรึล มันนา (นา)
ฉันพบเธอด้วยรอยยิ้ม
Never ending forever, baby
อย่างไม่มีวันจบสิ้น ที่รัก

You (You), you are (You are) my universe
เธอ เธอคือจักรกวาลของฉัน
And I (I), just want (Just want) to put you first
และฉัน ฉันเพียงอยากให้เธอสำคัญก่อนใคร ๆ
And you (You), you are (You are) my universe, and I
และเธอ เธอคือโลกทั้งหมดของฉัน
And you make my world light up inside
และเธอทำให้โลกของฉันสว่างไสว

어둠이 내겐 더 편했었지
ออดูมี แนเกน ทอ พยอนแฮซอดจี
ความมืดมิดเคยเป็นสิ่งสุขใจสำหรับฉัน
길어진 그림자 속에서 (Eyes)
คีรอจิน คือริมจา โซเกซอ (Eyes)
ภายใต้แสงเงาที่ยาวนานนั้น (ดวงตา)
And they said that we can't be togethеr
คนพวกนั้นบอกว่าเราไม่อาจอยู่ด้วยกันได้
Because, becausе we come from different sides
เพราะเรามาจากกันต่างละหนแห่ง

You (You), you are (You are) my universe
เธอ เธอคือจักรกวาลของฉัน
And I (I), just want (Just want) to put you first
และฉัน ฉันเพียงอยากให้เธอสำคัญก่อนใคร ๆ
And you (You), you are (You are) my universe, and I
และเธอ เธอคือโลกทั้งหมดของฉัน
And you make my world light up inside
และเธอทำให้โลกของฉันสว่างไสว

My universe (Do-do, do-do)
จักรวาลของฉัน
My universe (Do-do, do-do)
โลกทั้งหมดของฉัน
My universe (Do-do, do-do)
เป็นจักรวาลของฉัน
(You make my world)
(เธอสร้างโลกของฉันขึ้นมา)
You make my world light up inside
เธอทำให้โลกของฉันสว่างไสว
Make my world light up inside
ทำให้โลกของฉันส่องสว่าง

나를 밝혀주는 건
นารึล พัลกยอจูนึน กอน
สิ่งที่ทำให้ฉันสดใส
너란 사랑으로 수 놓아진 별
นอรัน ซารางือโร ซู โนฮาจิน พยอล
คือดวงดาวที่ปักด้วยความรักของเธอ
내 우주의 넌
แน อูจูเอ นอน
ในจักรวาลของฉัน เธอนั้น
또 다른 세상을 만들어 주는 걸
โต ทารึน เซซางึล มันดือรอ ชูนึน กอล
สร้างโลกขึ้นมาอีกใบให้กับฉัน
너는 내 별이자 나의 우주니까
นอนึน แน พยอรีจา นาเอ อูจูนีกา
เพราะเธอคือดวงดาวและจักรวาลของฉัน
지금 이 시련도 결국엔 잠시니까
ชีกึม อี ชีรยอนโด คยอลคูเกน ชัมชีนีกา
ความทุกข์ยากเหล่านี้จึงเป็นเพียงเรื่องชั่วคราว
너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘
นอนึน ออนเจกาจีนา ชีกึมชอรอม พัลเกมัน พิดนาจวอ
แค่ส่องแสงให้สว่างไสวเท่าที่เธอเป็นในตอนนี้
우리는 너를 따라 이 긴 밤을 수놓을 거야
อูรีนึน นอรึล ตารา อี คิน พามึล ซูโนฮึล กอยา
เราจะตามเธอไปประดับประดาคํ่าคืนอันยาวนานนี้

너와 함께 날아가
นอวา ฮัมเก นารากา
ฉันโบยบินออกไปพร้อมเธอ
When I'm without you, I'm crazy
เมื่อฉันขาดเธอไป ฉันแทบบ้า
자 어서 내 손을 잡아
ชา ออซอ แน โซนึล ชาบา
ได้โปรดจับมือฉันไว้
We are made of each other, baby
เพราะเราเกิดมาเพื่อกันและกัน ที่รัก

You (You), you are (You are) my universe
เธอ เธอคือจักรกวาลของฉัน
And I (I), just want (Just want) to put you first (To put you first)
และฉัน ฉันเพียงอยากให้เธอสำคัญก่อนใคร ๆ
And you (You), you are (You are) my universe
และเธอ เธอคือโลกทั้งหมดของฉัน
And you make my world light up inside
และเธอทำให้โลกของฉันสว่างไสว

My universe (Do-do, do-do)
จักรวาลของฉัน
You, you are (You are)
เธอ เธอคือ
My universe (Do-do, do-do)
โลกทั้งหมดของฉัน
I, just want (Just want)
ฉันเพียงต้องการ
My universe
จักรวาลของฉัน
You, you are (You are) my universe, and I
เธอ เธอคือโลกทั้งหมดของฉัน
My universe
จักรวาลของฉัน

(Ayy, ayy, ayy, ayy, ayy)

App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม