DJ
song:
artist:
VIDEOS
ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้ง - ส้ม มารี
Jul 02, 2021 | ดู 2,124 ครั้ง

ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้ง

เจ็บ..ที่รู้ว่าไม่ควรอยู่ตรงนี้
เหนื่อยแล้วที่ต้องเจอแต่ความเสียใจ
จากเธอ..ที่คอยทำร้ายใจกัน
เบื่อ..ฉันโคตรรำคาญตัวเองตอนนี้
กี่ร้อยพันโอกาสให้เธอเริ่มใหม่
สุดท้ายก็เป็นแบบเดิมทุกที

ยอม..ฉันยอม ให้ใครด่าฉัน
ที่ไม่ตัดใจจากเธอซักที
รักทั้งที่ก็รู้ว่าเธอใจร้าย

ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้ง
ต้องทนยอมเสียใจอีกกี่หน
ถึงจะผ่านพ้น ไม่ต้องไปทน กับเรื่องเดิม ๆ สักที
ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้ง
ทรมานหัวใจอีกกี่หน
ถึงจะหลุดพ้น ไม่ต้องไปจม กับคนไม่มีหัวใจเช่นเธอ

เบื่อ..บางครั้งฉันเองก็อยากจะหนี
แต่แค่ได้ยินเธอบอกว่าเสียใจ
สุดท้ายก็ใจอ่อนให้เธอทุกที

ยอม..ฉันยอม ให้ใครด่าฉัน
ที่ไม่ตัดใจจากเธอซักที
รักทั้งที่ก็รู้ว่าเธอใจร้าย

ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้ง
ต้องทนยอมเสียใจอีกกี่หน
ถึงจะผ่านพ้น ไม่ต้องไปทน กับเรื่องเดิม ๆ สักที
ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้ง
ทรมานหัวใจอีกกี่หน
ถึงจะหลุดพ้น ไม่ต้องไปจม กับคนไม่มีหัวใจเช่นเธอ

ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้ง ทรมานหัวใจไปอีกกี่หน

ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้ง
ต้องทนยอมเสียใจอีกกี่หน
ถึงจะผ่านพ้น ไม่ต้องไปทน กับเรื่องเดิม ๆ สักที
ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้ง
ทรมานหัวใจอีกกี่หน
ถึงจะหลุดพ้น ไม่ต้องไปจม กับคนไม่มีหัวใจเช่นเธอ

กับคนไม่มีหัวใจเช่นเธอ


  1. เอาใจลงไปเล่น / Sarah salola

  2. ทุกนาทีที่สวยงาม / นนท์ ธนนท์App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม