DJ
song:
artist:
VIDEOS
แล้วไง [MV] - COPTER
Jul 30, 2020 | ดู 3,499 ครั้ง

*ไม่มีเธอ แล้วไง
ก็ไม่ตายนี่หัวใจ
จะเจ็บสักเท่าไหร่
ยังไหวเหมือนใครใคร
ไม่มีเธอ แล้วไง
จะไปสนทำไม
มีคนอีกตั้งมากมาย
ที่ไม่ทำให้ฉันเสียใจอยู่อย่างนี้

หมดทั้งหัวใจ มีแค่เธอคนเดียวไม่มีใครแล้ว
แต่เธอก็ทิ้งไป ทิ้งฉันไปทำไมช่วยบอกได้ไหม

แค่ต้องการเหตุผลที่เธอเลือกไป
แล้วยังไง ต่อให้รู้เธอก็ไม่สนใจ
แล้วทำไม คนอย่างฉันยังต้องมาเสียใจเรื่องเธออีก
พอแล้ว พอแล้ว

(ซ้ำ *)

แค่ต้องการเหตุผลที่เธอเลือกไป
แล้วยังไง ต่อให้รู้เธอก็ไม่สนใจ
แล้วทำไม คนอย่างฉันยังต้องมาเสียใจเรื่องเธออีก
พอแล้ว พอแล้ว

(ซ้ำ *)


App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม