DJ
song:
artist:
VIDEOS
ให้นานกว่าที่เคย - Klear
Aug 07, 2019 | ดู 5,989 ครั้ง

เพราะเชื่อว่าเขามีจริงแต่ก็ไม่รู้เขาอยู่ไหน
ไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลมองหาทุกวัน
คนที่ไม่มีใครคนที่เหงาเหมือนกับฉัน
ถึงยังไม่ได้พบกันแต่ในทุกวันรู้สึกได้ว่า
เขาอาจจะมาที่นี่
แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลา
เขาอาจจะเดินเข้ามา
หลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไป
ถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมา
ใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้
เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ๆเคยไป
มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้น

ไม่รู้เป็นเช้าหรือบ่ายหรืออาจเป็นสายของพรุ่งนี้
คงเป็นตรงไหนสักที่วันไหนสักวัน
ไม่รู้เขาเป็นใครแต่ถ้าเขาได้เจอฉัน
วินาทีที่พบกันต่างจะรู้กันถ้าสบสายตา
เขาอาจจะมาที่นี่
แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลา
เขาอาจจะเดินเข้ามา
หลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไป
ถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมา
ใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้
เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ๆเคยไป
มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้น

เขาอาจจะมาที่นี่
แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลา
เขาอาจจะเดินเข้ามา
หลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไป
ถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมา
ใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้
เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ๆเคยไป
มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้น
ถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมา
ใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้
เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ๆเคยไป
มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้น


  1. เอาใจลงไปเล่น / Sarah salola

  2. ทุกนาทีที่สวยงาม / นนท์ ธนนท์App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม