DJ
song:
artist:
SPONSOR

𝗠𝗥.𝗗𝗜𝗬 ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ แจกฟรี‼️ผ้าปิดปากในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีฝุ่นหนาแน่น

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมใส่ผ้าปิดปาก 😷
เพื่อป้องกันฝุ่น และเชื้อไวรัส Corona ที่มีการแฝงมากับอากาศในช่วงนี้ ซึ่งมีความอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมาก 🤒
สามารถรับผ้าปิดปากได้ฟรี ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคมนี้
สถานที่แจกบริเวณเขตกรุงเทพที่มีฝุ่นหนาแน่น
📍 หน้าโรงเรียนสาธิตจุฬา เวลา 15.00น. - 16.00น.
📍 หน้าตึกสีลม คอมเพล็กซ์ เวลา 16.30น. - 17.30น.
📍 บริเวณ BTS สยาม เวลา 18.00น. - 19.00น.
แล้วเจอกันนะคะทุกคน 💕
----------------------------------------------------------------------------------------
𝗠𝗥.𝗗𝗜𝗬 "Caring for Your Health" giveaway masks FREE‼️ around polluted areas in Bangkok.

We would like to ask all customers to wear a mask 😷 for preventing pollution and the virus Corona in the air these days, which are defined that dangerous for health. 🤒
We are going to giveaway FREE masks on Friday, 24 January 2020
Location
📍 In front of Satit Chula School at 15.00 h. - 16.00 h.
📍 In front of Silom Complex Shopping Mall at 16.30 h. - 17.30 h.
📍 Around BTS Siam station เวลา 18.00 h. - 19.00 h.
We are looking forward to seeing you all tomorrow 💕

#MRDIY #มิสเตอร์ดีไอวาย #MRDIYห่วงใยใส่ใจสุขภาพ #แจกฟรีหน้ากากอนามัย #Coronavirus #ป้องกันฝุ่น #ผ้าปิดปาก #โรงเรียนสาธิตจุฬา #ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ #BTSสยาม

 

 

 
.:: ข่าวอื่นๆApp Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม