DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
ถ้าชีวิตติด HIPHOP แต่ความ POP ก็ขาดไม่ได้ รวมกันมันส์ซะเลย!! กับงาน HITZ [ HIP-POP ] PARTY By LEO

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมงาน "HITZ HIP-POP PARTY By LEO" สามารถร่วมสนุกลุ้นรับบัตรเข้างานโดยผ่าน 3 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 : ร่วมสนุกผ่าน HITZ 955
- ทันทีที่ดีเจเรียกสายทางเบอร์ 02-269-0040 ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโทรเข้ามาเพื่อลุ้นรับบัตร "HITZ HIP-POP PARTY By LEO" ทั้งหมด 171 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
- ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2562 (ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

วิธีที่ 2 : ลงทะเบียนผ่าน LINE Official Account
- ร่วมสนุกลุ้นรับบัตรผ่านช่องทาง LINE Official Account : @BECTERORADIOเพียงพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร และอายุ พร้อมบอกเหตุผลที่คุณอยากมามันส์กับเรา
- ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีเหตุผลโดนใจทีมงาน จำนวนทั้งหมด 20 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
- ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2562 รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผ่านทาง WWW.HITZ955.COM

วิธีที่ 3 : ร่วมสนุกผ่าน Facebook Fanpage : HITZ 955
• ร่วมสนุกผ่าน Faceook Fanpage ของ HITZ 955 เพียง Share และ Comment แสดงความคิดเห็น ความเห็นไหนโดนใจทีมงานมากที่สุด มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต จำนวนท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ จำนวนทั้งหมด 20 รางวัล
o ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562
o รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

2. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้างานจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น ทางทีมงานจะติดต่อแจ้งการมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบอีกครั้ง

3. ผู้ที่ได้รับบัตรเข้างานจะต้องมารับบัตรด้วยตนเองในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ณ จุดลงทะเบียนของ HITZ 955 โดยทีมงานจะติดต่อกลับแจ้งรายละเอียดการรับบัตรให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาเป็นหลักฐานในการแลกรับสายรัดข้อมือเพื่อเข้างาน

4. ผู้ที่ได้รับบัตรเข้างานคอนเสิร์ตไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อต่อ 1 รางวัล ต่อ 2 ใบเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในวันลงทะเบียนรับสายรัดข้อมือ

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

6. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

8. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ

9. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนับสนุน โดย..
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม