DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
ถ้าชีวิตติด HIPHOP แต่ความ POP ก็ขาดไม่ได้ รวมกันมันส์ซะเลย!! กับงาน HITZ [ HIP-POP ] PARTY By LEO

.:: กฎและข้อห้าม ::.

กฎและข้อห้ามในการเข้าชมงาน

1. สายรัดข้อมือสำหรับเข้าร่วมงานห้ามมีการซื้อขายในทุกกรณี หากผู้จัดจับทุจริตได้ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าชมทันที และดำเนินการตามกฎหมาย การตัดสินของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแสดง ข้อกำหนด กำหนดการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ในกรณีที่สายรัดข้อมือสูญหาย ไม่สามารถเข้างานได้ในทุกกรณี

4.งานนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น กรุณาแสดงบัตรประชาชนตัวจริงก่อนเข้างาน

5. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปในงาน

6. ห้ามสูบบุหรี่ภายในพื้นที่การแสดงโดยเด็ดขาด (ภายในบริเวณงานมีพื้นที่จัดเตรียมให้บริเวณด้านนอก )

7.ห้ามพกอาวุธและของมีคมทุกชนิดเข้าในบริเวณงาน

8.ห้ามนำกระป๋องทุกชนิด, ขวดแก้ว และสายโซ่เหล็กทุกชนิดเข้ามาในบริเวณงาน

9. ห้ามพกพาหรือนำวัตถุไวไฟ, พลุ และดอกไม้ไฟเข้ามาในบริเวณงาน

10. ห้ามพกพาสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้ามาในบริเวณงาน

สนับสนุน โดย..
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม