DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
HITZ STAYCATION

.:: กติกา ::.

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามร่วมสนุกกิจกรรม 'HITZ STAYCATION' เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดี ที่จะได้รับบัตรกำนัลที่พักจากโรงแรมที่คุณได้เลือกลงทะเบียนไว้ จาก 4 โรงแรม ดังนี้
  - โรงแรม SO/ Bangkok
  - โรงแรม The Sukosol Bangkok
  - โรงแรม Oakwood Suites Bangkok
  - โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel
  โดยแจกรางวัลทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 รางวัล รวมทั้งหมด 26 รางวัล โดยจะเริ่มเล่นกิจกรรมแจกบัตรกำนัลที่พัก ตั้งแต่วันที่ 8 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่าน WWW.HITZ955.COM หรือ Line Official Account: @TERORADIO เพียงพิมพ์ ชื่อ – นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อายุ และเลือกโรงแรมที่คุณอยากไป STAYCATON พร้อมบอกเหตุผลที่คุณอยากไป คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีจำนวน 2 ท่าน/วัน ที่มีเหตุผลโดนใจและทำตามกติกาได้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อติดต่อกลับให้มาร่วมสนุกหน้าไมค์ โดยตอบคำถามง่ายๆ ว่า 'สถานที่ต่อไปนี้ ตั้งอยู่เขตอะไรในกรุงเทพฯ?' หากตอบถูกจะได้รับบัตรกำนัลที่พักจากโรงแรมที่ได้เลือกลงทะเบียนร่วมสนุกเข้ามา จำนวน 1 รางวัล
 3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้
 4. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 6-25 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มติดต่อกลับผู้โชคดีเพื่อมาเล่นเกมหน้าไมค์ ตั้งแต่วันที่ 8-25 กุมภาพันธ์ 2564
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ร่วมสนุกหน้าไมค์จะได้รับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อร่วมตอบคำถามหน้าไมค์กับดีเจ ในกรณีที่ทีมงานติดต่อกลับแล้วไม่รับสายจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะทำการโทรหาผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป เพื่อมาร่วมสนุกกับกิจกรรมแทน
 6. ของรางวัลบัตรกำนัลที่พัก ทั้งหมด 26 รางวัล โดยมีรายละเอียดรางวัลดังนี้
  - บัตรกำนัลที่พัก ห้อง So Cozy สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 วัน 1 คืน จากโรงแรม SO/ Bangkok มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท
  - บัตรกำนัลที่พัก ห้อง Deluxe พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 วัน 1 คืน จากโรงแรม The Sukosol Bangkok มูลค่ารางวัลละ 8,000 บาท
  - บัตรกำนัลที่พัก ห้อง Studio Deluxe พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 วัน 1 คืน จากโรงแรม Oakwood Suites Bangkok มูลค่ารางวัลละ 8,121 บาท
  - บัตรกำนัลที่พัก ห้อง Grand Room พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 วัน 1 คืน จากโรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท
 7. สงวนสิทธิ์ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 1 ชื่อตามบัตรประชาชน ต่อ 1 ของรางวัลเท่านั้น ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้วไม่สามารถรับรางวัลอื่นได้อีก
 8. ของรางวัลที่จะได้รับ จะเป็นบัตรกำนัลที่พักของโรงแรมที่ผู้โชคดีได้เลือกลงทะเบียนไว้ โดยต้องทำการเลือกโรงแรมที่ต้องการตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ผู้โชคดีไม่สามารถขอเปลี่ยนของรางวัลในภายหลังได้
 9. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 10. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีของรางวัล หัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ (ถ้ามี)
 11. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับสิทธิ์ร่วมสนุกหน้าไมค์ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด เท่านั้น
 12. ของรางวัลมีเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานตามที่ระบุไว้ในบัตรกำนัลที่ร่วมสนับสนุนของรางวัล ทางบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆที่เกิดขึ้นจากของรางวัล
 13. บัตรกำนัลไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ในบางช่วงเวลาตามข้อกำหนดของทางโรงแรมที่ร่วมสนับสนุนของรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถตรวจสอบวันที่สามารถใช้สิทธิ์บัตรกำนัลที่ได้รับได้จากทางโรงแรม
 14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ หากมีกรณีพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 15. บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เล่นอันเกิดจากปัญหาของระบบเทคนิคหรือการกระทำของบุคคลที่สาม
 16. กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่น สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จึงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 17. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
 18. พนักงานบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 19. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 20. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงเท่านั้นสนับสนุนโดย

 

HOTEL PARTNERS

             

 

 
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม