DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
HITZ 955 ท้าคนใจกล้า มาลุ้นเป็นเจ้าของบัตรกำนัลเงินสดมูลค่าตามใจคุณ!

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามร่วมสนุกกับกิจกรรม “HITZ Big Boom” เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรกำนัลตามมูลค่าที่คุณเลือกได้เอง รวมทั้งหมดจำนวน 56 รางวัล

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุก ได้ตั้งแต่วันที่ 1-27 พ.ค. 65 ผ่านการลงทะเบียนทาง WWW.HITZ955.COM หรือ LINE OFFICIAL ACCONT : @TERORADIO เพียงพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดี เพื่อติดต่อกลับมาให้เล่นกิจกรรมหน้าไมค์ จำนวน 4 ท่าน/วัน โดยผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกต้องฟังเสียงจำนวนตัวเลขที่ “เพิ่มขึ้น” หรือ “ลดลง” พอใจที่จำนวนตัวเลขเท่าไร ให้พูดว่า "HITZ BIG BOOM" เพื่อหยุดเวลาก่อนที่จะได้ยินเสียงระเบิดดัง แล้วรับบัตรกำนัลตามมูลค่าที่คุณหยุดเวลาไว้ โดยหากได้ยินเสียงระเบิดก่อน จะถือว่าไม่ได้รับบัตรกำนัล

3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

4. ของรางวัลคือบัตรกำนัลตามมูลค่าที่คุณหยุดเวลาไว้ระหว่างเล่นกิจกรรมทาง HITZ 955

5. ผู้ได้รับรางวัลต้องทำตามกติกาถูกต้อง และครบถ้วน ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดและสิ่งอื่นใดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องมีชื่อที่ลงทะเบียนร่วมสนุกตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

6. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อขอรับของรางวัลตามรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้โชคดีต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานในการรับรางวัล สงวนสิทธิ์ในการร่วมสนุก และรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงเท่านั้น

7. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดทุกกรณี

8. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ

9. หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการลงทะเบียน, เล่นเกม นำชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองมาใช้ในการเล่นเกม,
เล่นเกมแทนบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที

10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
11. เงื่อนไขการใช้ของรางวัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล อันเกิดมาจากผู้ให้บริการ

12. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ เงื่อนไขและกติกาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ

ร่วมสนับสนุนโดย


   


App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม