DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
HITZ Anniversary

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามร่วมสนุกกิจกรรม HITZ Anniversary เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลดังนี้

 • บัตรกำนัลที่พัก 2 วัน 1 คืน จาก Eden Beach Khao Lak Resort & Spa มูลค่า 10,725 บาท
 • หม้อทอดไร้น้ำมัน Tefal รุ่น EY201866 มูลค่า 3,990 บาท
 • แว่นกันแดด BOLON มูลค่า 4,500 บาท
 • เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ Anitech รุ่น LUV-04 มูลค่า 3,990 บาท
 • แพ็กเกจ King of Oasis Signature Massage จาก The Oasis Spa มูลค่า 4,590 บาท
 • บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่าน Line Official Account: @BECTERORADIO หรือ WWW.HITZ955.COM เพียงพิมพ์ ชื่อ – นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อายุ และเลือกของรางวัลที่คุณอยากได้ พร้อมบอกเหตุผล คณะกรรมการจะติดต่อกลับผู้โชคดีจำนวน 5 ท่าน/วัน ที่มีเหตุผลโดนใจและทำตามกติกาได้ถูกต้องครบถ้วน มาร่วมสนุกเปิดกล่องของขวัญหน้าไมค์ โดยจะมีสิทธิ์เลือกเปิดกล่องของขวัญ 1 กล่อง จาก 5 กล่อง หากเปิดเจอของรางวัลอะไร ก็จะได้รับของรางวัลชิ้นนั้นไปเลย จำนวน 1 รางวัล
3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้
4. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 ตุลาคม 2563 และเริ่มแจกของรางวัลหน้าไมค์ตั้งแต่วันที่ 12-30 ตุลาคม 2563
5. ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ร่วมสนุกหน้าไมค์จะได้รับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อร่วมสนุกเปิดกล่องของขวัญหน้าไมค์กับดีเจ ในกรณีที่ทีมงานติดต่อกลับแล้วไม่รับสายจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะทำการโทรหาผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป เพื่อมาร่วมสนุกกับกิจกรรมแทน
6.ของรางวัลทั้งหมด 65 รางวัล โดยมีรายละเอียดรางวัลดังนี้

 • บัตรกำนัลที่พัก 2 วัน 1 คืน จาก Eden Beach Khao Lak Resort & Spa มูลค่า 10,725 บาท
 • หม้อทอดไร้น้ำมัน Tefal รุ่น EY201866 มูลค่า 3,990 บาท
 • แว่นกันแดด BOLON มูลค่า 4,500 บาท
 • เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ Anitech รุ่น LUV-04 มูลค่า 3,990 บาท
 • แพ็กเกจ King of Oasis Signature Massage จาก The Oasis Spa มูลค่า 4,590 บาท
 • บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท

7. สงวนสิทธิ์ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 1 ชื่อตามบัตรประชาชน ต่อ 1 ของรางวัลเท่านั้น ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้วไม่สามารถรับรางวัลอื่นได้อีก
8. ของรางวัลที่จะได้รับ จะเป็นของรางวัลที่ผู้โชคดีได้เปิดกล่องของขวัญจากการร่วมสนุกหน้าไมค์กับดีเจ ทั้งนี้ผู้โชคดีไม่สามารถขอเปลี่ยนของรางวัลในภายหลังได้
9. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
10. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีของรางวัล หัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ (ถ้ามี)
11. การคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับสิทธิ์ร่วมสนุกหน้าไมค์ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด เท่านั้น
12. ของรางวัลมีเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานตามที่ระบุไว้ใน Voucher หรือเอกสารจากผู้สนับสนุนของรางวัล ทางบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆที่เกิดขึ้นจากของรางวัล
13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ หากมีกรณีพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
14. บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เล่นอันเกิดจากปัญหาของระบบเทคนิคหรือการกระทำของบุคคลที่สาม
15. กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่น สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จึงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
16. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท บีอีซี –เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
17. พนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
18. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
19. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงเท่านั้น


MAIN SPONSOR

CO-SPONSOR

PARTNERS
       
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม